Bennebroek wordt het afvoerpuntje van de regio Zuid Kennemerland.

Als de Duinpolderweg er komt, dan is voor Bennebroek de ellende niet te overzien. De bestuurlijke noordelijke voorkeursvariant krijgt op- en afritten naar de Rijksstraatweg (N208) iets ten zuiden van GGZ in Geest (Verpleeghuis Vogelenzang). Omdat de Duinpolderweg vervolgens 2x2-baans doorloopt via de Nieuwe Bennebroekerweg naar de A4 zal dit een aantrekkelijke verbinding zijn voor verkeer dat naar de A4 moet vanuit Hillegom, Bennebroek, Heemstede, Vogelenzang (waar in principe niet is voorzien in een oprit) en vooral vanaf de westelijke randweg rond Haarlem. De Herenweg door Heemstede, de Leidsevaart en de Zwarteweg zullen als aanvoerroutes gaan dienen naar ‘oprit Bennebroek’. De verwachting is dat vooral het kruispunt van de Rijksstraatweg met de Zwarteweg zwaar overbelast zal raken en dat de Rijksstraatweg een drukke verkeersader wordt, die het dorp in tweeën splijt.

Welke bestuurder durft nog in de mond te nemen dat de weg moet worden aangelegd ter ‘verbetering van de leefbaarheid’? Fijnstof, lawaai en verkeersdrukte zullen het woon- en leefklimaat in Bennebroek gaan bepalen. Niet voor niets toonde de MER-analyse in 2004 glashelder aan dat aanleg van de noordelijke variant een veel te grote aantasting zou betekenen van natuur, milieu en leefklimaat.

photo_explorer  Bennebroek_Rijksstraatweg_87_89lucia-klooster-1

Een afvoerputje ziet meestal veel vuiligheid en rotzooi aan zich passeren. Ook kan een afvoer ernstig verstoppen en verschrikkelijk stinken. Met de aanleg van de Duinpolderweg zal Bennebroek de bedenkelijke eer ten deel vallen zich met recht voor 100% te mogen noemen: het afvoerputje van de regio.