Bestuurders bedenken een ”oplossing” en zoeken dan pas het probleem!

Normaal vormt de probleemanalyse een belangrijk onderdeel van de verkenningsfase van nieuw aan te leggen wegen. Nut en noodzaak van een maatregel moeten eerst worden aangetoond en gekwantificeerd. Er moeten bijvoorbeeld heldere cijfers komen over verkeersongevallen en rijtijdverliezen.

Het is schokkend om te constateren dat noch de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek, noch het rapport ‘ Van Greenport tot Mainport’ daarin voorzien. Bestuurders blijven maar wijzen op de voordelen van de Duinpolderweg. Er is echter nooit een gedegen en gekwantificeerde probleemanalyse verricht en het heeft er alle schijn van dat eerst de oplossing is bedacht en dat het probleem er later bij moest worden geconstrueerd.

Deskundigen die de genoemde rapporten hebben bestudeerd, vallen bovendien van de ene verbazing in de andere. De rapporten staan vol fouten en ongefundeerde aannames. Welk regionaal verkeersprobleem rechtvaardigt nu eigenlijk de aanleg van deze bijna 200 miljoen euro kostende Duinpolderweg? Een gedetailleerde en kritische beschouwing treft u in het rapport van de heer Martin Bunnik, die al eerder Rijkswaterstaat adviseerde bij grote infrastructurele ingrepen: Duinpolderweg, hoe nu verder.


Pasted Graphic