Alternatief NOG Beter 2.0

In deze notitie wordt de verkeersproblematiek in de Bollenstreek en de omliggende gebieden verkend en worden verschillende oplossingsrichtingen onderzocht. Aan de hand van die oplossingen wordt de vraag gesteld, of een DPW het beste antwoord is op de problematiek. Dit leidt tot de formulering van een alternatief maatregelenpakket, dat een betere oplossing biedt dan een geplande DPW.


Vandaar het voorstel: NOG Beter 2.0:
Een betere oplossing voor de verkeersknelpunten en
het ontsluiten van de geplande woningbouwlocaties (Ringvaartparels)
Een oplossing die geen nieuwe knelpunten veroorzaakt
en natuur en landschap veel minder aantast.


Begin 2012 is een eerste versie van NOG Beter gepresenteerd. Sindsdien zijn door de beide provincies diverse varianten aan de studie toegevoegd, zijn er nadere onderzoeken verricht, heeft de NOG de naam “Duinpolderweg” (DPW) gekregen en zijn met o.a. het verkeersmodel VENOM verkeersonderzoeken gedaan. Ook is tussen 2011 en 2015 meer duidelijkheid gekomen over nieuwbouwlocaties in de Westflank van de Haarlemmermeer. Begin 2016 is voorts het nieuwe rapport Probleemanalyse Grensstreek 2016 van de provincies verschenen. Daarom verschijnt er nu (mei 2016) een update: NOG Beter 2.0.

NOG beter 2.0
Bijlage 1. Het Venom Verkeersmodel
Bijlage 2. Detailuitwerking NOG Beter tracés
Bijlage 3. Verkeersknelpunten in 2030 volgens VENOM
Bijlage 4. NOG Beter – Openbaar Vervoer