Vogelenzang

Van de vier uitgekozen varianten, die momenteel in de MER procedure worden onderzocht zijn de noordelijke en de middenvarianten (met hele of halve aansluiting) funest voor het dorp Vogelenzang. De noordelijkste variant, favoriet van de provinciebestuurders, loopt vlak langs Vogelenzang en Bennebroek en zal de dorpen met geluidsoverlast en fijnstof opzadelen. Bovendien loopt het tracé met een ruime boog ten noorden van de Tiltenberg door het bollenland over de Vogelenzangse strandvlakte - historisch en landschappelijk een waardevol gebied.


landschap 2de Doodweg  IMG_7432_1
Vogelenzangse Strandvlakte, nu nog schitterend gebied, straks asfalt?

FOTO Banner 1

In de landschapsbeschrijving van de gemeente Bloemendaal (2009) worden de strandvlakten en zanderijgebieden aangemerkt als “kernkwaliteiten” van de gemeente. In de structuurvisie van Bloemendaal (2011) staat: “... is het beleid gericht op behoud van de cultuurhistorische en natuurlijke waarde van de landgoederen en de open strandvlakten”.

Ook de camping Vogelenzang, vlak ten noorden van de weg, zal overlast van de weg ondervinden. De middenvarianten liggen slechts 100 meter verder van de dorpen en doorsnijden nog steeds de strandvlakte met alle al genoemde bezwaren. De bewoners wordt zand in de ogen gestrooid door te beweren dat het verkeer door het dorp zal afnemen. Uit de cijfers blijkt echter iets heel anders. De geplande aansluiting aan de N206 zorgt voor aanzienlijk meer verkeer door Vogelenzang als deze volledig (d.w.z. naar beide richtingen) wordt uitgevoerd. Dan is er zelfs nog geen rekening gehouden met de ”aanzuigende werking” van de nieuwe weg voor verkeer vanuit de ringweg Haarlem.

Het zal duidelijk zijn, dat de leefbaarheid van Vogelenzang na aanleg van de weg flink zal zijn aangetast en dat de rust en de fraaie landschappelijke ligging van het dorp tot het verleden behoren.