De Zilk: blijf wakker en blijf opletten!

De Duinpolderweg, zoals die is voorgesteld door het provinciebestuur van Noord Holland en de stadsregio Amsterdam (waaronder Haarlemmermeer) zal er voor zorgen dat de Zilkerduinweg door de De Zilk een op- en afrit wordt voor de N206. Het verkeer dat via Vogelenzang rijdt (noord-zuid en zuid-noord), zal de ontsluiting ten zuiden van De Zilk gebruiken en moet daarvoor dwars door De Zilk. Een grote verkeersdruk is het gevolg.

Pasted Graphic  IMG_0085

De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft een motie aangenomen op initiatief van Platform De Zilk, in een poging dit te voorkomen. Men kan er echter zeker niet gerust op zijn dat De Zilk gevrijwaard zal blijven van de toenemende verkeersdruk die de Duinpolderweg met zich mee zal brengen. Het provincie-bestuur heeft namelijk onomwonden duidelijk gemaakt dat zij bezwaren of aanpassingen, die niet overeenkomen met de Noord-Hollandse visie, zullen ‘overrulen’. De provincie NH houdt de regie strak: het gaat hun om het ‘algemeen belang’ en daar kan het Zilks belang wel eens door ondergesneeuwd raken. De gemeente Noordwijkerhout heeft geen enkel machtsmiddel om dit te verhinderen. De Zilk wordt aan drie kanten ingepakt met een weg die door heel veel verkeer gebruikt gaat worden. Het moet een bypass voor de A44 worden, het moet woningbouw in de Haarlemmermeer ontsluiten, want die gemeente heeft grote groeiplannen. De gevolgen zullen zijn: geluidsoverlast,fijnstof en drukte in dit rustige deel van de Bollenstreek. Waarom de inmiddels bijna voltooide vierbaans N207 bij de steenfabriek niet wordt doorgetrokken naar de N206, is volstrekt onduidelijk. Deze optie wordt door de bestuurders niet onderzocht, terwijl die in allerlei studies toch als een zeer relevante oplossing wordt gezien. De provincie NH laat zich nu alleen leiden door een gebrekkig en niet transparant verkeersonderzoek, dat zijzelf heeft uitgevoerd en zij wil doordrukken dat het noordelijke tracé gerealiseerd gaat worden.

IMG_0082

WP_20150420_003

WP_20150420_004